Opatówek

Plac Wolności 14

157%

(78.5 µg/m³)

PM10

2024-02-29 21:28

170%

(42.64 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 21:28