Opatówek

Plac Wolności 14

42%

(21 µg/m³)

PM10

2024-06-21 08:20

39%

(9.93 µg/m³)

PM2.5

2024-06-21 08:20