Tyrawa Wołoska

28%

(14.03 µg/m³)

PM10

2023-09-30 08:17

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

32%

(8.17 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 08:17

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

3.73 µg/m³

(3.73 µg/m³)

PM1

2023-09-30 08:17

18.52 °C

(18.52 °C)

Temperatura

2023-09-30 08:17

65.85 %

(65.85 %)

Wilgotność

2023-09-30 08:17

1001.08 hPa

(1001.08 hPa)

Ciśnienie

2023-09-30 08:17