Tyrawa Wołoska

182%

(91.4 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:46

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

216%

(54.16 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:46

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

30.57 µg/m³

(30.57 µg/m³)

PM1

2024-02-29 22:46

5.4 °C

(5.4 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:46

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2024-02-29 22:46

981.1 hPa

(981.1 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 22:46