Radostów Średni

Szkoła Podstawowa

81%

(40.5 µg/m³)

PM10

2021-03-02 11:16

91%

(22.84 µg/m³)

PM2.5

2021-03-02 11:16

16.2 °C

(16.2 °C)

Temperatura

2021-03-02 11:16

93.5 %

(93.5 %)

Wilgotność

2021-03-02 11:16