Chłopice UG

Chłopice 149a

47%

(23.9 µg/m³)

PM10

2022-07-01 03:59

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

52%

(13.07 µg/m³)

PM2.5

2022-07-01 04:06

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

5.83 µg/m³

(5.83 µg/m³)

PM1

2022-07-01 04:06

24.2 °C

(24.2 °C)

Temperatura

2022-07-01 04:01

75.2 %

(75.2 %)

Wilgotność

2022-07-01 04:06

988.6 hPa

(988.6 hPa)

Ciśnienie

2022-07-01 04:06