Pieszkowice Świetlica Wiejska

Pieszkowice 11a

110%

(55.44 µg/m³)

PM10

2024-02-29 23:18

131%

(32.91 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 23:18

8.61 °C

(8.61 °C)

Temperatura

2024-02-29 23:18

98.95 %

(98.95 %)

Wilgotność

2024-02-29 23:18