Ełk

Przemysłowa

15%

(7.7 µg/m³)

PM10

2023-06-06 20:49

19%

(4.99 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 20:49

27.43 °C

(27.43 °C)

Temperatura

2023-06-06 11:59

52.3 %

(52.3 %)

Wilgotność

2023-06-06 11:59