Ełk

Przemysłowa

8%

(4.2 µg/m³)

PM10

2023-01-31 16:45

9%

(2.47 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 16:45

2.8 °C

(2.8 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:42

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2023-01-31 16:37