Ełk

Jana Kilińskiego 48

11%

(5.55 µg/m³)

PM10

2023-01-31 16:21

12%

(3.18 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 16:46

2.95 °C

(2.95 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:46

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2023-01-31 16:46