Ełk

Jana Kilińskiego 48

51%

(25.5 µg/m³)

PM10

2024-02-29 21:57

59%

(14.87 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 21:57

6.6 °C

(6.6 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:00

83 %

(83 %)

Wilgotność

2024-02-29 21:04