Ełk

Jana Kilińskiego 48

29%

(14.6 µg/m³)

PM10

2021-03-02 11:06

32%

(8.24 µg/m³)

PM2.5

2021-03-02 11:06

4.4 °C

(4.4 °C)

Temperatura

2021-03-02 11:06

80 %

(80 %)

Wilgotność

2021-03-02 10:40