Ełk

Jana Kilińskiego 48

92%

(46.2 µg/m³)

PM10

2021-12-01 00:29

141%

(35.32 µg/m³)

PM2.5

2021-12-01 00:29

0.3 °C

(0.3 °C)

Temperatura

2021-12-01 00:29

87 %

(87 %)

Wilgotność

2021-11-30 23:31