Ełk

Jana Kilińskiego 48

13%

(6.9 µg/m³)

PM10

2022-08-09 08:10

16%

(4.16 µg/m³)

PM2.5

2022-08-09 08:10

20.3 °C

(20.3 °C)

Temperatura

2022-08-09 08:10

91 %

(91 %)

Wilgotność

2022-08-09 07:25