Ełk

Jana Kilińskiego 48

26%

(13.15 µg/m³)

PM10

2023-06-06 20:45

32%

(8.14 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 20:45

23.23 °C

(23.23 °C)

Temperatura

2023-06-06 20:45

57.85 %

(57.85 %)

Wilgotność

2023-06-06 20:45