Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

90%

(45 µg/m³)

PM10

2020-01-24 20:42

108%

(27.17 µg/m³)

PM2.5

2020-01-24 20:42

3.1 °C

(3.1 °C)

Temperatura

2020-01-24 20:42

87 %

(87 %)

Wilgotność

2020-01-24 19:59