Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

27%

(13.6 µg/m³)

PM10

2023-06-06 20:48

34%

(8.6 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 20:48

23.1 °C

(23.1 °C)

Temperatura

2023-06-06 20:48

58.3 %

(58.3 %)

Wilgotność

2023-06-06 20:48