Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

80%

(40.1 µg/m³)

PM10

2020-10-26 07:39

95%

(23.78 µg/m³)

PM2.5

2020-10-26 07:39

12.3 °C

(12.3 °C)

Temperatura

2020-10-26 07:39

96 %

(96 %)

Wilgotność

2020-10-26 06:41