Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

48%

(24.1 µg/m³)

PM10

2020-08-07 22:52

57%

(14.32 µg/m³)

PM2.5

2020-08-07 22:52

22.8 °C

(22.8 °C)

Temperatura

2020-08-07 22:52

70 %

(70 %)

Wilgotność

2020-08-07 21:54