Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

26%

(13.39 µg/m³)

PM10

2023-01-31 17:12

30%

(7.66 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 17:12

2.29 °C

(2.29 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:47

90.49 %

(90.49 %)

Wilgotność

2023-01-31 17:12