Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

12%

(6.4 µg/m³)

PM10

2021-11-29 19:29

15%

(3.97 µg/m³)

PM2.5

2021-11-29 19:29

1.5 °C

(1.5 °C)

Temperatura

2021-11-29 19:29

90 %

(90 %)

Wilgotność

2021-11-29 19:29