Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

11%

(5.51 µg/m³)

PM10

2022-08-09 08:06

10%

(2.71 µg/m³)

PM2.5

2022-08-09 08:06

20.05 °C

(20.05 °C)

Temperatura

2022-08-09 08:06

81.46 %

(81.46 %)

Wilgotność

2022-08-09 08:06