Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

36%

(18 µg/m³)

PM10

2021-03-02 11:28

41%

(10.42 µg/m³)

PM2.5

2021-03-02 11:28

4.9 °C

(4.9 °C)

Temperatura

2021-03-02 11:30

79 %

(79 %)

Wilgotność

2021-03-02 11:12