Ełk

Księdza Jerzego Popiełuszki 6

76%

(38.48 µg/m³)

PM10

2023-11-29 15:39

85%

(21.38 µg/m³)

PM2.5

2023-11-29 15:39

-3.91 °C

(-3.91 °C)

Temperatura

2023-11-29 15:39

68.09 %

(68.09 %)

Wilgotność

2023-11-29 15:39