Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

36%

(18.3 µg/m³)

PM10

2021-09-19 21:21

44%

(11.22 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 21:21

13.2 °C

(13.2 °C)

Temperatura

2021-09-19 21:21

72 %

(72 %)

Wilgotność

2021-09-19 20:55