Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

15%

(7.7 µg/m³)

PM10

2022-10-06 18:10

17%

(4.32 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 18:10

16.6 °C

(16.6 °C)

Temperatura

2022-10-06 17:59

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2022-10-06 17:54