Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

32%

(16.3 µg/m³)

PM10

2020-04-04 16:08

40%

(10.13 µg/m³)

PM2.5

2020-04-04 16:08

14.8 °C

(14.8 °C)

Temperatura

2020-04-04 16:08

64.6 %

(64.6 %)

Wilgotność

2020-04-04 16:08