Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

48%

(24.3 µg/m³)

PM10

2019-12-08 13:28

58%

(14.58 µg/m³)

PM2.5

2019-12-08 13:28

10.6 °C

(10.6 °C)

Temperatura

2019-12-08 13:28

95.5 %

(95.5 %)

Wilgotność

2019-12-08 13:28