Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

14%

(7.2 µg/m³)

PM10

2023-01-31 16:48

15%

(3.94 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 16:48

3.6 °C

(3.6 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:48

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2023-01-31 16:27