Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

12%

(6.28 µg/m³)

PM10

2024-04-14 21:17

13%

(3.35 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 21:17

12.51 °C

(12.51 °C)

Temperatura

2024-04-14 21:17

62.23 %

(62.23 %)

Wilgotność

2024-04-14 21:44