Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

36%

(18.4 µg/m³)

PM10

2021-05-06 07:58

39%

(9.99 µg/m³)

PM2.5

2021-05-06 07:58

9.7 °C

(9.7 °C)

Temperatura

2021-05-06 07:58

69 %

(69 %)

Wilgotność

2021-05-06 07:12