Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

10%

(5.4 µg/m³)

PM10

2023-06-06 20:44

11%

(2.92 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 20:44

23.4 °C

(23.4 °C)

Temperatura

2023-06-06 20:44

47.13 %

(47.13 %)

Wilgotność

2023-06-06 20:44