Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

20%

(10.05 µg/m³)

PM10

2024-06-21 08:42

23%

(5.76 µg/m³)

PM2.5

2024-06-21 08:42

23.73 °C

(23.73 °C)

Temperatura

2024-06-21 08:42

74.43 %

(74.43 %)

Wilgotność

2024-06-21 08:42