Legnickie Pole

Plac Henryka Pobożnego 6

83%

(41.5 µg/m³)

PM10

2019-10-22 02:48

99%

(24.9 µg/m³)

PM2.5

2019-10-22 02:48

13.7 °C

(13.7 °C)

Temperatura

2019-10-22 02:48

96.2 %

(96.2 %)

Wilgotność

2019-10-22 02:48