Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Lelów ul. Szczekocińska 41

39%

(19.99 µg/m³)

PM10

2023-01-31 18:19

48%

(12.1 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 18:19

6.11 µg/m³

(6.11 µg/m³)

PM1

2023-01-31 18:19

1.87 °C

(1.87 °C)

Temperatura

2023-01-31 18:19

97.76 %

(97.76 %)

Wilgotność

2023-01-31 18:19

987.3 hPa

(987.3 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 18:19