Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Lelów ul. Szczekocińska 41

29%

(14.95 µg/m³)

PM10

2022-10-06 18:58

35%

(8.79 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 18:58

4.2 µg/m³

(4.2 µg/m³)

PM1

2022-10-06 18:58

16.57 °C

(16.57 °C)

Temperatura

2022-10-06 18:58

92.16 %

(92.16 %)

Wilgotność

2022-10-06 18:58

1002.43 hPa

(1002.43 hPa)

Ciśnienie

2022-10-06 18:58