Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Lelów ul. Szczekocińska 41

PM10

Brak odczytów

PM2.5

Brak odczytów

PM1

Brak odczytów

Temperatura

Brak odczytów

Wilgotność

Brak odczytów

Ciśnienie

Brak odczytów