Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Lelów ul. Szczekocińska 41

10%

(5.38 µg/m³)

PM10

2022-05-25 15:45

12%

(3.07 µg/m³)

PM2.5

2022-05-25 15:45

1.51 µg/m³

(1.51 µg/m³)

PM1

2022-05-25 15:45

15.23 °C

(15.23 °C)

Temperatura

2022-05-25 15:45

90.2 %

(90.2 %)

Wilgotność

2022-05-25 15:45

984.48 hPa

(984.48 hPa)

Ciśnienie

2022-05-25 15:45