Brodnica

Wojska Polskiego 8A

11%

(5.5 µg/m³)

PM10

2022-08-09 08:13

15%

(3.79 µg/m³)

PM2.5

2022-08-09 08:13