Brodnica

Wojska Polskiego 8A

43%

(21.5 µg/m³)

PM10

2022-07-02 06:06

45%

(11.37 µg/m³)

PM2.5

2022-07-02 06:06