Brodnica

Wojska Polskiego 8A

42%

(21.2 µg/m³)

PM10

2021-04-20 17:48

51%

(12.78 µg/m³)

PM2.5

2021-04-20 17:48