Brodnica, Przedszkole nr 8

Zielona 3

50%

(25.25 µg/m³)

PM10

2023-06-06 22:12

60%

(15.23 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 22:12