Brodnica, Przedszkole nr 8

Zielona 3

10%

(5 µg/m³)

PM10

2022-07-02 06:28

12%

(3.03 µg/m³)

PM2.5

2022-07-02 06:28