Brodnica, Przedszkole nr 8

Zielona 3

23%

(11.5 µg/m³)

PM10

2021-04-20 17:59

24%

(6.18 µg/m³)

PM2.5

2021-04-20 17:59