Brodnica, Przedszkole nr 8

Zielona 3

21%

(10.9 µg/m³)

PM10

2020-06-02 21:59

25%

(6.33 µg/m³)

PM2.5

2020-06-02 21:54