Wysoka PSP

Wysoka 40 gm. Szydłowiec

56%

(28 µg/m³)

PM10

2020-08-08 21:53

65%

(16.37 µg/m³)

PM2.5

2020-08-08 21:53

23.1 °C

(23.1 °C)

Temperatura

2020-08-08 21:53