Wysoka PSP

Wysoka 40 gm. Szydłowiec

25%

(12.9 µg/m³)

PM10

2019-12-08 13:20

30%

(7.74 µg/m³)

PM2.5

2019-12-08 13:20

9.2 °C

(9.2 °C)

Temperatura

2019-12-08 13:20