Wysoka PSP

Wysoka 40 gm. Szydłowiec

49%

(24.6 µg/m³)

PM10

2020-10-25 10:55

59%

(14.97 µg/m³)

PM2.5

2020-10-25 10:55

18.2 °C

(18.2 °C)

Temperatura

2020-10-25 10:55