Wysoka PSP

Wysoka 40 gm. Szydłowiec

53%

(26.9 µg/m³)

PM10

2020-02-25 08:59

63%

(15.91 µg/m³)

PM2.5

2020-02-25 08:59

9.3 °C

(9.3 °C)

Temperatura

2020-02-25 08:59