Pisarzowice

Szkoła Podstawowa

PM10

Brak odczytów

PM2.5

Brak odczytów

Temperatura

Brak odczytów

Wilgotność

Brak odczytów