Pisarzowice

Szkoła Podstawowa

15%

(7.96 µg/m³)

PM10

2023-04-02 13:54

18%

(4.66 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 13:54

5.15 °C

(5.15 °C)

Temperatura

2023-04-02 13:54

93.58 %

(93.58 %)

Wilgotność

2023-04-02 13:54