Kołczygłowy Szkoła Podstawowa

Szkolna 10

45%

(22.7 µg/m³)

PM10

2020-09-24 10:25

55%

(13.84 µg/m³)

PM2.5

2020-09-24 10:25

21.9 °C

(21.9 °C)

Temperatura

2020-09-24 10:28