Kołczygłowy Szkoła Podstawowa

Szkolna 10

74%

(37.2 µg/m³)

PM10

2024-02-29 23:48

90%

(22.51 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 23:48

7.66 °C

(7.66 °C)

Temperatura

2024-02-29 23:48