Mikołajki Pomorskie

Dzierzgońska 2

34%

(17 µg/m³)

PM10

2022-05-25 15:10

42%

(10.72 µg/m³)

PM2.5

2022-05-25 15:10

5.53 µg/m³

(5.53 µg/m³)

PM1

2022-05-25 15:12

17.2 °C

(17.2 °C)

Temperatura

2022-05-25 15:10

74.8 %

(74.8 %)

Wilgotność

2022-05-25 15:10

1000.9 hPa

(1000.9 hPa)

Ciśnienie

2022-05-25 15:12