Ełk

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

21%

(10.94 µg/m³)

PM10

2022-08-09 07:00

11.34

(11.34 CAQI)

caqi

2022-08-09 07:00

25%

(11.34 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2022-08-09 07:00

7%

(7.88 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2022-08-09 07:00

62%

(31.38 µg/m³)

Ozon

2022-08-09 07:00

Benzen

Brak odczytów