Ełk

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

47%

(23.99 µg/m³)

PM10

2020-10-26 07:00

6.09

(6.09 CAQI)

caqi

2020-10-26 06:00

20%

(9.38 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2020-10-26 07:00

4%

(4.25 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2020-10-26 07:00

53%

(26.64 µg/m³)

Ozon

2020-10-26 07:00

Benzen

Brak odczytów