Ełk

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

49%

(24.81 µg/m³)

PM10

2020-08-07 22:00

12.12

(12.12 CAQI)

caqi

2020-08-07 22:00

26%

(12.12 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2020-08-07 22:00

3%

(3.58 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2020-08-07 22:00

114%

(57.47 µg/m³)

Ozon

2020-08-07 22:00

Benzen

Brak odczytów