Ełk

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

45%

(22.64 µg/m³)

PM10

2021-12-01 00:00

10.44

(10.44 CAQI)

caqi

2021-12-01 00:00

23%

(10.44 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2021-12-01 00:00

7%

(7.56 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2021-12-01 00:00

47%

(23.82 µg/m³)

Ozon

2021-12-01 00:00

Benzen

Brak odczytów