Ełk

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

22%

(11.42 µg/m³)

PM10

2021-03-02 11:00

9.62

(9.62 CAQI)

caqi

2021-03-02 10:00

19%

(8.63 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2021-03-02 11:00

4%

(4.29 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2021-03-02 11:00

117%

(58.86 µg/m³)

Ozon

2021-03-02 11:00

Benzen

Brak odczytów