Jełowa PSP

ul. Wolności 15 gm. Łubniany

16%

(8.2 µg/m³)

PM10

2024-05-26 04:16

18%

(4.67 µg/m³)

PM2.5

2024-05-26 04:16

2.33 µg/m³

(2.33 µg/m³)

PM1

2024-05-26 04:16

16.06 °C

(16.06 °C)

Temperatura

2024-05-26 04:16

91.51 %

(91.51 %)

Wilgotność

2024-05-26 04:16

1002.71 hPa

(1002.71 hPa)

Ciśnienie

2024-05-26 04:16