Jełowa PSP

ul. Wolności 15 gm. Łubniany

24%

(12.21 µg/m³)

PM10

2023-09-30 08:11

25%

(6.39 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 07:49

3.6 µg/m³

(3.6 µg/m³)

PM1

2023-09-30 08:11

18.79 °C

(18.79 °C)

Temperatura

2023-09-30 08:11

95.39 %

(95.39 %)

Wilgotność

2023-09-30 07:49

997 hPa

(997 hPa)

Ciśnienie

2023-09-30 07:49