Jełowa PSP

ul. Wolności 15 gm. Łubniany

42%

(21.4 µg/m³)

PM10

2021-01-17 03:46

51%

(12.84 µg/m³)

PM2.5

2021-01-17 03:46

25.14 µg/m³

(25.14 µg/m³)

PM1

2021-01-16 15:32

-9.2 °C

(-9.2 °C)

Temperatura

2021-01-17 03:46

71.3 %

(71.3 %)

Wilgotność

2021-01-17 03:46

1002.8 hPa

(1002.8 hPa)

Ciśnienie

2021-01-17 03:46