Ozimek

Janusza Korczaka 12

49%

(24.6 µg/m³)

PM10

2023-01-31 17:50

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

60%

(15.19 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 17:50

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

6.9 µg/m³

(6.9 µg/m³)

PM1

2023-01-31 17:50

3.4 °C

(3.4 °C)

Temperatura

2023-01-31 17:50

93.9 %

(93.9 %)

Wilgotność

2023-01-31 17:50

976 hPa

(976 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 17:50