Krasiejów gm. Ozimek

Spóracka 19

55%

(27.63 µg/m³)

PM10

2023-01-31 16:27

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

62%

(15.73 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 16:27

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

7.8 µg/m³

(7.8 µg/m³)

PM1

2023-01-31 16:27

1.75 °C

(1.75 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:27

97.91 %

(97.91 %)

Wilgotność

2023-01-31 16:27

991.97 hPa

(991.97 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 16:27