Krasiejów gm. Ozimek

Spóracka 19

85%

(42.55 µg/m³)

PM10

2024-02-29 21:25

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

94%

(23.5 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 21:25

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

11.67 µg/m³

(11.67 µg/m³)

PM1

2024-02-29 21:25

8.51 °C

(8.51 °C)

Temperatura

2024-02-29 21:25

98.97 %

(98.97 %)

Wilgotność

2024-02-29 21:25

991.07 hPa

(991.07 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 21:25