Pszczyna

ul. Kazimierza Wielkiego 5 - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie.

40%

(20 µg/m³)

PM10

2023-09-30 07:33

42%

(10.71 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 07:33

14.9 °C

(14.9 °C)

Temperatura

2023-09-30 07:33