Pszczyna

ul. Kazimierza Wielkiego 5 - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie.

50%

(25 µg/m³)

PM10

2021-09-19 21:21

52%

(13.24 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 21:21

11.9 °C

(11.9 °C)

Temperatura

2021-09-19 21:21