Pszczyna

ul. Kazimierza Wielkiego 5 - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie.

20%

(10.1 µg/m³)

PM10

2022-05-25 14:14

25%

(6.31 µg/m³)

PM2.5

2022-05-25 14:14

12.7 °C

(12.7 °C)

Temperatura

2022-05-25 14:14