Wisła Wielka

ul. Hodowców 38 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiśle Wielkiej.

14%

(7.2 µg/m³)

PM10

2022-10-06 17:57

12%

(3.17 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 18:33

17.2 °C

(17.2 °C)

Temperatura

2022-10-06 18:30