Wisła Wielka

ul. Hodowców 38 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiśle Wielkiej.

101%

(50.9 µg/m³)

PM10

2022-01-26 15:03

140%

(35.05 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 15:03

1.9 °C

(1.9 °C)

Temperatura

2022-01-26 15:03