Wisła Wielka

ul. Hodowców 38 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiśle Wielkiej.

54%

(27.3 µg/m³)

PM10

2021-09-19 21:41

63%

(15.84 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 21:41

11.8 °C

(11.8 °C)

Temperatura

2021-09-19 21:41