Wisła Wielka

ul. Hodowców 38 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiśle Wielkiej.

25%

(12.7 µg/m³)

PM10

2023-04-02 13:33

32%

(8.01 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 13:33

4.2 °C

(4.2 °C)

Temperatura

2023-04-02 13:33