Wisła Wielka

ul. Hodowców 38 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiśle Wielkiej.

2%

(1.3 µg/m³)

PM10

2021-05-06 08:20

2%

(0.71 µg/m³)

PM2.5

2021-05-06 08:20

11.8 °C

(11.8 °C)

Temperatura

2021-05-06 08:20