Wisła Mała

ul. Sokola 10– Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej .

5%

(2.7 µg/m³)

PM10

2021-05-06 09:30

6%

(1.54 µg/m³)

PM2.5

2021-05-06 09:30

9 °C

(9 °C)

Temperatura

2021-05-06 09:30