Wisła Mała

ul. Sokola 10– Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej .

56%

(28 µg/m³)

PM10

2023-04-02 14:16

58%

(14.65 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 14:16

3.7 °C

(3.7 °C)

Temperatura

2023-04-02 14:16