Wisła Mała

ul. Sokola 10– Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej .

73%

(36.9 µg/m³)

PM10

2022-01-26 16:14

103%

(25.97 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 16:14

1.5 °C

(1.5 °C)

Temperatura

2022-01-26 16:14