Wisła Mała

ul. Sokola 10– Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej .

36%

(18.2 µg/m³)

PM10

2022-10-06 20:08

40%

(10.06 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 20:08

15.4 °C

(15.4 °C)

Temperatura

2022-10-06 20:08