Wisła Mała

ul. Sokola 10– Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej .

121%

(60.8 µg/m³)

PM10

2021-09-19 23:11

143%

(35.89 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 23:11

10.7 °C

(10.7 °C)

Temperatura

2021-09-19 23:09