Czarków

ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarkowie.

109%

(54.79 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:48

124%

(31.24 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:24

9.09 °C

(9.09 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:24