Czarków

ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarkowie.

54%

(27.2 µg/m³)

PM10

2021-09-19 22:09

52%

(13.2 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 22:09

11.1 °C

(11.1 °C)

Temperatura

2021-09-19 22:09