Czarków

ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarkowie.

27%

(13.7 µg/m³)

PM10

2023-04-02 13:18

31%

(7.8 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 13:18

4.3 °C

(4.3 °C)

Temperatura

2023-04-02 13:18