Czarków

ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarkowie.

14%

(7 µg/m³)

PM10

2022-01-26 15:23

15%

(3.93 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 15:23

2.9 °C

(2.9 °C)

Temperatura

2022-01-26 15:23