Czarków

ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarkowie.

20%

(10.36 µg/m³)

PM10

2022-10-06 18:32

22%

(5.72 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 18:32

17.36 °C

(17.36 °C)

Temperatura

2022-10-06 18:32