Pszczyna

ul. Rynek/Basztowa 2 – Urząd Miejski w Pszczynie.

107%

(53.94 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:07

129%

(32.35 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:07

8.76 °C

(8.76 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:07