Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

133%

(66.8 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:30

138%

(34.7 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:30

8 °C

(8 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:30