Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

47%

(23.9 µg/m³)

PM10

2023-04-02 13:09

53%

(13.48 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 13:09

3.3 °C

(3.3 °C)

Temperatura

2023-04-02 13:09