Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

25%

(12.8 µg/m³)

PM10

2022-10-06 18:45

25%

(6.35 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 18:45

16.3 °C

(16.3 °C)

Temperatura

2022-10-06 18:55