Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

105%

(52.9 µg/m³)

PM10

2022-01-26 15:02

121%

(30.37 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 15:02

1.9 °C

(1.9 °C)

Temperatura

2022-01-26 15:02