Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

3%

(1.5 µg/m³)

PM10

2021-05-06 08:31

2%

(0.73 µg/m³)

PM2.5

2021-05-06 08:31

9 °C

(9 °C)

Temperatura

2021-05-06 08:33