Łąka

ul. Fitelberga 1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łące.

118%

(59.3 µg/m³)

PM10

2021-09-19 21:57

135%

(33.97 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 21:57

10.9 °C

(10.9 °C)

Temperatura

2021-09-19 21:57