Wilkowice - PO UMOWIE

Strażacka 3

7%

(3.6 µg/m³)

PM10

2023-01-03 07:55

8%

(2.14 µg/m³)

PM2.5

2023-01-03 07:55

8.6 °C

(8.6 °C)

Temperatura

2023-01-03 07:55

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2023-01-03 07:55

980.9 hPa

(980.9 hPa)

Ciśnienie

2023-01-03 07:55