Stary Sącz

Stefana Batorego 25

13%

(6.5 µg/m³)

PM10

2022-08-09 07:59

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

14%

(3.61 µg/m³)

PM2.5

2022-08-09 07:59

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

1.91 µg/m³

(1.91 µg/m³)

PM1

2022-08-09 08:13

18.04 °C

(18.04 °C)

Temperatura

2022-08-09 07:59

87.05 %

(87.05 %)

Wilgotność

2022-08-09 07:59

968.87 hPa

(968.87 hPa)

Ciśnienie

2022-08-09 07:59