Zawidów

plac Zwycięstwa 21/22

39%

(19.7 µg/m³)

PM10

2020-01-24 21:40

47%

(11.77 µg/m³)

PM2.5

2020-01-24 21:40