Zawidów

plac Zwycięstwa 21/22

56%

(28.3 µg/m³)

PM10

2020-04-04 17:11

66%

(16.58 µg/m³)

PM2.5

2020-04-04 17:11

14.3 °C

(14.3 °C)

Temperatura

2020-04-04 17:11

38.2 %

(38.2 %)

Wilgotność

2020-04-04 17:11