Zawidów

plac Zwycięstwa 21/22

40%

(20.4 µg/m³)

PM10

2020-01-24 21:18

47%

(11.89 µg/m³)

PM2.5

2020-01-24 21:18

3.2 °C

(3.2 °C)

Temperatura

2020-01-24 21:18

60.3 %

(60.3 %)

Wilgotność

2020-01-24 21:18