IOT 323 po Zawidów

plac Zwycięstwa 21/22

6%

(3.3 µg/m³)

PM10

2020-06-15 12:48

8%

(2.13 µg/m³)

PM2.5

2020-06-15 12:48

26.7 °C

(26.7 °C)

Temperatura

2020-06-15 12:48

73.7 %

(73.7 %)

Wilgotność

2020-06-15 12:48