Ćwiklice

Męczenników Oświęcimskich 71

116%

(58.3 µg/m³)

PM10

2022-01-26 15:58

145%

(36.27 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 15:58

2.1 °C

(2.1 °C)

Temperatura

2022-01-26 15:58