Ćwiklice

Męczenników Oświęcimskich 71

48%

(24.4 µg/m³)

PM10

2022-10-06 19:08

41%

(10.26 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 19:08

17.1 °C

(17.1 °C)

Temperatura

2022-10-06 19:21