Ćwiklice

Męczenników Oświęcimskich 71

67%

(33.65 µg/m³)

PM10

2023-04-02 02:31

82%

(20.5 µg/m³)

PM2.5

2023-04-02 02:31

5.4 °C

(5.4 °C)

Temperatura

2023-04-02 14:01