Ćwiklice

Męczenników Oświęcimskich 71

83%

(41.9 µg/m³)

PM10

2021-09-19 22:47

112%

(28.01 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 22:47

11.8 °C

(11.8 °C)

Temperatura

2021-09-19 22:44