IOT 230

Poniszowice

PM2.5

Brak odczytów lub urządzenie zostało wyłączone

PM10

Brak odczytów lub urządzenie zostało wyłączone