Kielce

Targowa 10

27.15

(27.15 µg/m³)

PM10

2022-10-06 20:00

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

17.02

(17.02 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 20:00

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

44.7

(44.7 CAQI)

caqi

2022-10-06 19:00

 • Bardzo dobry 0 - 25 (CAQI)
 • Dobry 25 - 50 (CAQI)
 • Umiarkowany 50 - 75 (CAQI)
 • Dostateczny 75 - 100 (CAQI)
 • Zły >100 (CAQI)
 • Bardzo zły > (CAQI)

57.6

(57.6 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2022-10-06 20:00

 • Bardzo dobry 0 - 40 (µg/m³)
 • Dobry 40 - 100 (µg/m³)
 • Umiarkowany 100 - 150 (µg/m³)
 • Dostateczny 150 - 200 (µg/m³)
 • Zły 200 - 400 (µg/m³)
 • Bardzo zły >400 (µg/m³)

2.74

(2.74 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2022-10-06 20:00

 • Bardzo dobry 0 - 50 (µg/m³)
 • Dobry 50 - 100 (µg/m³)
 • Umiarkowany 100 - 200 (µg/m³)
 • Dostateczny 200 - 350 (µg/m³)
 • Zły 350 - 500 (µg/m³)
 • Bardzo zły >500 (µg/m³)

19

(19 µg/m³)

Ozon

2022-10-06 20:00

 • Bardzo dobry 0 - 30 (µg/m³)
 • Dobry 30 - 70 (µg/m³)
 • Umiarkowany 70 - 120 (µg/m³)
 • Dostateczny 120 - 160 (µg/m³)
 • Zły 160 - 240 (µg/m³)
 • Bardzo zły >240 (µg/m³)

2129.23

(2129.23 µg/m³)

Benzen

2022-05-18 13:00

 • Bardzo dobry 0 - 5 (µg/m³)
 • Dobry 5 - 10 (µg/m³)
 • Umiarkowany 10 - 15 (µg/m³)
 • Dostateczny 15 - 20 (µg/m³)
 • Zły 20 - 50 (µg/m³)
 • Bardzo zły >50 (µg/m³)