Bucz, Szkoła Podstawowa im.Edwarda Tomińskiego

Kasztanowa 8

45%

(22.7 µg/m³)

PM10

2020-09-24 10:23

56%

(14.05 µg/m³)

PM2.5

2020-09-24 10:23

21.4 °C

(21.4 °C)

Temperatura

2020-09-24 10:23

1004.7 hPa

(1004.7 hPa)

Ciśnienie

2020-09-24 10:23