Bucz, Szkoła Podstawowa im.Edwarda Tomińskiego

Kasztanowa 8

126%

(63.3 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:31

149%

(37.42 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:31

6.1 °C

(6.1 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:31

1012 hPa

(1012 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 22:33