Bucz, Szkoła Podstawowa im.Edwarda Tomińskiego

Kasztanowa 8

5%

(2.8 µg/m³)

PM10

2022-05-25 14:53

5%

(1.4 µg/m³)

PM2.5

2022-05-25 14:53

19.2 °C

(19.2 °C)

Temperatura

2022-05-25 14:53

1012.5 hPa

(1012.5 hPa)

Ciśnienie

2022-05-25 14:53