Elektrociepłownia „Czechnica” w Siechnicach

ul. Fabryczna 22

47%

(23.8 µg/m³)

PM10

2023-06-06 22:19

56%

(14.17 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 22:19

7.04 µg/m³

(7.04 µg/m³)

PM1

2023-06-06 22:19

20.3 °C

(20.3 °C)

Temperatura

2023-06-06 22:19

75.7 %

(75.7 %)

Wilgotność

2023-06-06 22:19

1005.9 hPa

(1005.9 hPa)

Ciśnienie

2023-06-06 22:19

0%

(0.4 mg/m³)

Tlenek węgla

2023-06-06 22:14

14%

(6.47 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2023-06-06 22:14

9%

(9.01 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2023-06-06 22:14

126%

(63.18 µg/m³)

Ozon

2023-06-06 22:14