Elektrociepłownia „Czechnica” w Siechnicach

ul. Fabryczna 22

24%

(12.4 µg/m³)

PM10

2021-09-19 22:48

29%

(7.46 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 22:48

4.14 µg/m³

(4.14 µg/m³)

PM1

2021-09-19 22:48

10.5 °C

(10.5 °C)

Temperatura

2021-09-19 22:48

73.9 %

(73.9 %)

Wilgotność

2021-09-19 22:48

1006.8 hPa

(1006.8 hPa)

Ciśnienie

2021-09-19 22:48

0%

(0.25 mg/m³)

Tlenek węgla

2021-09-19 22:42

50%

(22.79 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2021-09-19 22:42

6%

(6.43 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2021-09-19 22:42

54%

(27 µg/m³)

Ozon

2021-09-19 22:42