Przedsiębiorstwo ESV w Siechnicach

ul. Ciepłownicza 1a

31%

(15.8 µg/m³)

PM10

2021-04-20 18:45

37%

(9.4 µg/m³)

PM2.5

2021-04-20 18:45

4.14 µg/m³

(4.14 µg/m³)

PM1

2021-04-20 18:45

14.8 °C

(14.8 °C)

Temperatura

2021-04-20 18:45

52.7 %

(52.7 %)

Wilgotność

2021-04-20 18:45

86%

(56.1 db)

Hałas

2021-04-20 18:45

0%

(0.21 mg/m³)

Tlenek węgla

2021-04-20 19:09

54%

(24.39 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2021-04-20 19:09

5%

(5.1 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2021-04-20 19:09

178%

(89.26 µg/m³)

Ozon

2021-04-20 19:09