Przedsiębiorstwo ESV w Siechnicach

ul. Ciepłownicza 1a

29%

(14.5 µg/m³)

PM10

2021-09-19 23:01

38%

(9.51 µg/m³)

PM2.5

2021-09-19 23:01

4.38 µg/m³

(4.38 µg/m³)

PM1

2021-09-19 23:01

11.4 °C

(11.4 °C)

Temperatura

2021-09-19 23:01

81.2 %

(81.2 %)

Wilgotność

2021-09-19 23:01

82%

(53.5 db)

Hałas

2021-09-19 23:01

0%

(0.25 mg/m³)

Tlenek węgla

2021-09-19 22:52

50%

(22.79 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2021-09-19 23:02

6%

(6.43 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2021-09-19 23:02

54%

(27 µg/m³)

Ozon

2021-09-19 23:02