Przedsiębiorstwo ESV w Siechnicach

ul. Ciepłownicza 1a

20%

(10.2 µg/m³)

PM10

2023-06-06 22:17

19%

(4.94 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 22:17

2.99 µg/m³

(2.99 µg/m³)

PM1

2023-06-06 22:17

22.4 °C

(22.4 °C)

Temperatura

2023-06-06 22:17

80.7 %

(80.7 %)

Wilgotność

2023-06-06 22:17

0%

(0.4 mg/m³)

Tlenek węgla

2023-06-06 22:14

14%

(6.47 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2023-06-06 22:14

9%

(9.01 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2023-06-06 22:14

126%

(63.18 µg/m³)

Ozon

2023-06-06 22:14

91%

(59.4 db)

Hałas

2023-06-06 22:17