Przedsiębiorstwo ESV w Siechnicach

ul. Ciepłownicza 1a

19%

(9.8 µg/m³)

PM10

2022-07-02 07:50

22%

(5.69 µg/m³)

PM2.5

2022-07-02 07:50

2.41 µg/m³

(2.41 µg/m³)

PM1

2022-07-02 07:50

15.8 °C

(15.8 °C)

Temperatura

2022-07-02 07:50

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2022-07-02 07:19

0%

(0.01 mg/m³)

Tlenek węgla

2022-07-02 07:47

10%

(4.79 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2022-07-02 07:47

6%

(6.98 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2022-07-02 07:47

81%

(40.83 µg/m³)

Ozon

2022-07-02 07:47

84%

(54.9 db)

Hałas

2022-07-02 07:50