Przedsiębiorstwo ESV w Siechnicach

ul. Ciepłownicza 1a

111%

(55.8 µg/m³)

PM10

2024-02-29 23:37

129%

(32.4 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 23:37

13.73 µg/m³

(13.73 µg/m³)

PM1

2024-02-29 23:34

8.1 °C

(8.1 °C)

Temperatura

2024-02-29 23:37

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2024-02-29 23:34

1%

(0.74 mg/m³)

Tlenek węgla

2024-02-29 23:34

69%

(31.13 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2024-02-29 23:34

12%

(12.25 µg/m³)

Dwutlenek siarki

2024-02-29 23:34

39%

(19.81 µg/m³)

Ozon

2024-02-29 23:34

99%

(64.7 db)

Hałas

2024-02-29 23:37