Łubniany UG

Opolska 104 gm. Łubniany

28%

(14.2 µg/m³)

PM10

2021-01-17 03:07

34%

(8.52 µg/m³)

PM2.5

2021-01-17 03:07

17.58 µg/m³

(17.58 µg/m³)

PM1

2021-01-15 15:29

-7.5 °C

(-7.5 °C)

Temperatura

2021-01-17 03:07

68.4 %

(68.4 %)

Wilgotność

2021-01-17 03:07

1000.8 hPa

(1000.8 hPa)

Ciśnienie

2021-01-17 03:12