Przedszkole Dąbrówka Łubniańska

Szkolna 1 gm. Łubniany

0%

(0 µg/m³)

PM10

2024-07-24 16:51

0%

(0 µg/m³)

PM2.5

2024-07-24 16:51

0 µg/m³

(0 µg/m³)

PM1

2024-07-24 16:55

22.3 °C

(22.3 °C)

Temperatura

2024-07-24 16:55

92.9 %

(92.9 %)

Wilgotność

2024-07-24 16:51

996.4 hPa

(996.4 hPa)

Ciśnienie

2024-07-24 16:55