Przedszkole Dąbrówka Łubniańska

Szkolna 1 gm. Łubniany

33%

(16.7 µg/m³)

PM10

2021-01-17 03:23

40%

(10.02 µg/m³)

PM2.5

2021-01-17 03:23

17.58 µg/m³

(17.58 µg/m³)

PM1

2021-01-16 17:12

-7.8 °C

(-7.8 °C)

Temperatura

2021-01-17 03:23

71.7 %

(71.7 %)

Wilgotność

2021-01-17 03:23

998 hPa

(998 hPa)

Ciśnienie

2021-01-17 03:23