Kielce

Warszawska 108

21.3

(21.3 µg/m³)

PM10

2022-10-06 19:00

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

0.56

(0.56 mg/m³)

Tlenek węgla

2022-10-06 19:00

 • Bardzo dobry 0 - 25 (mg/m³)
 • Dobry 25 - 65 (mg/m³)
 • Umiarkowany 65 - 105 (mg/m³)
 • Dostateczny 105 - 145 (mg/m³)
 • Zły 145 - 205 (mg/m³)
 • Bardzo zły >205 (mg/m³)

54.9

(54.9 µg/m³)

Dwutlenek azotu

2022-10-06 19:00

 • Bardzo dobry 0 - 40 (µg/m³)
 • Dobry 40 - 100 (µg/m³)
 • Umiarkowany 100 - 150 (µg/m³)
 • Dostateczny 150 - 200 (µg/m³)
 • Zły 200 - 400 (µg/m³)
 • Bardzo zły >400 (µg/m³)

0.49

(0.49 µg/m³)

Benzen

2022-10-06 19:00

 • Bardzo dobry 0 - 5 (µg/m³)
 • Dobry 5 - 10 (µg/m³)
 • Umiarkowany 10 - 15 (µg/m³)
 • Dostateczny 15 - 20 (µg/m³)
 • Zły 20 - 50 (µg/m³)
 • Bardzo zły >50 (µg/m³)