Stoczek Łukowski

Plac Tadeusza Kościuszki 1

36%

(9.04 µg/m³)

PM2.5

2023-07-04 08:17

22.27 °C

(22.27 °C)

Temperatura

2023-07-04 08:17

70.33 %

(70.33 %)

Wilgotność

2023-07-04 08:17

995.43 hPa

(995.43 hPa)

Ciśnienie

2023-07-04 08:17