Opacz

Opacz 9, Szkoła Podstawowa nr 6

63%

(31.8 µg/m³)

PM10

2023-09-30 07:19

60%

(15.11 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 07:19