Opacz

Opacz 9, Szkoła Podstawowa nr 6

246%

(123.1 µg/m³)

PM10

2022-12-09 22:41

329%

(82.35 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 22:41