Opacz

Opacz 9, Szkoła Podstawowa nr 6

5%

(2.7 µg/m³)

PM10

2024-04-14 21:27

5%

(1.49 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 21:24