Kępa Okrzewska

Kępa Okrzewska 27, budynek nowego domu ludowego

62%

(31.2 µg/m³)

PM10

2023-09-30 07:37

77%

(19.31 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 07:37