Kępa Okrzewska

Kępa Okrzewska 27, budynek nowego domu ludowego

2%

(1.2 µg/m³)

PM10

2024-04-14 21:46

2%

(0.71 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 21:46