Kępa Okrzewska

Kępa Okrzewska 27, budynek nowego domu ludowego

210%

(105.3 µg/m³)

PM10

2022-12-09 23:01

277%

(69.26 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 23:01