Cieciszew

Cieciszew 67a, dom ludowy

179%

(89.9 µg/m³)

PM10

2022-12-09 23:38

245%

(61.34 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 23:38