Cieszanów

Witosa 7

208%

(104.3 µg/m³)

PM10

2024-02-29 21:27

288%

(72.1 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 21:27

PM1

Brak odczytów

8.37 °C

(8.37 °C)

Temperatura

2024-02-29 21:29

92.32 %

(92.32 %)

Wilgotność

2024-02-29 21:29

996.3 hPa

(996.3 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 21:25