Cieszanów

Witosa 7

13%

(6.8 µg/m³)

PM10

2024-06-21 08:26

17%

(4.32 µg/m³)

PM2.5

2024-06-21 08:26

PM1

Brak odczytów

20.86 °C

(20.86 °C)

Temperatura

2024-06-21 08:24

58.22 %

(58.22 %)

Wilgotność

2024-06-21 08:24

997.7 hPa

(997.7 hPa)

Ciśnienie

2024-06-21 08:26