Wiązowna, Wola Ducka

trakt Lubelski 23

24%

(12.48 µg/m³)

PM10

2022-07-02 06:42

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

26%

(6.7 µg/m³)

PM2.5

2022-07-02 06:42

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

3.45 µg/m³

(3.45 µg/m³)

PM1

2022-07-02 06:42

19.02 °C

(19.02 °C)

Temperatura

2022-07-02 06:42

95.79 %

(95.79 %)

Wilgotność

2022-07-02 06:42

990.66 hPa

(990.66 hPa)

Ciśnienie

2022-07-02 06:42