Wiązowna

Lubelska 30

34%

(17 µg/m³)

PM10

2022-07-02 06:34

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

64%

(16 µg/m³)

PM2.5

2022-07-02 06:34

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

10 µg/m³

(10 µg/m³)

PM1

2022-07-02 06:34

25 °C

(25 °C)

Temperatura

2022-07-02 06:34

1020 hPa

(1020 hPa)

Ciśnienie

2022-07-02 06:34