Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

ul. Kościelna 6, 57-330 Szczytna

10%

(5.3 µg/m³)

PM10

2024-07-24 16:55

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

9%

(2.25 µg/m³)

PM2.5

2024-07-24 16:53

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

23.07 °C

(23.07 °C)

Temperatura

2024-07-24 16:53

64.07 %

(64.07 %)

Wilgotność

2024-07-24 16:53

961.7 hPa

(961.7 hPa)

Ciśnienie

2024-07-24 16:53